800 106 065
Záruka vrácení peněz 30 dní

Reklamace

PŘEHLED PODČLÁNKŮ

Reklamační řád


Pro Vaši plnou spokojenost nabízíme pouze kvalitní zboží u kterého jsme plně přesvědčeni o jeho kvalitě. Z tohoto důvodu jsme řadu produktů vyřadili z naší nabídky.

Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v co nejkratší možné době vyřízena.


Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V případě mírného poškození kartonu může zákazník zboží pevzít za předpokladu, že provede o poškození kartonu zápis na přepravní list přepravce. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen do 24 hodin informovat prodejce na email: reklamace@ama.cz  (zde uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu. Po této lhůtě nelze poškození reklamovat.

Závada při prvním použití výrobku


Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající rychlé řešení reklamace výměnou za nový bezvadný kus při splnění všech následujících bodů:

Zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující.
Dané zboží je na prodejně či skladem (jinak není výměna možná).

Reklamace v záruční době

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté co vady zjistil.
Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která je uvedená u konkrétního výrobku a je 24  nebo 36 měsíců.
Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.
Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci

Kupující vytiskne a vyplní Reklamační formulář viz dole.
Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady reklamované zboží spolu s kopií faktury či paragonu a výše uvedeným Reklamačním formulářem na adresu:

AMA.cz, José Martího 1b, 162 00 - Praha 6. Tel: 220 560 635


      Provozní doba reklamačního oddělení je dle otevírací doby prodejny : Tel.: 220 560 635

Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.
K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu a řádně vyplněný Reklamační formulář!
O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován na emailové adrese uvedené v Reklamačním formuláři.

 

 

Reklamační formulář:

Číslo objednávky: ..............................................................

Číslo faktury či prodejky: ................................................

Jméno zákazníka:...............................................................

Telefon na zákazníka: .......................................................

Email: ..................................................................................

Adresa zákazníka: .............................................................

...............................................................................................

Důvod reklamace/ popis závady : ...................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................


podpis zákazníka: .............................................................